počet produktů: 0
cena: 0,00 CZK
statické stránky
kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
počítadlo přístupů
online: 0
dnes: 5
týden: 102
celkem: 231582
nejprodávanější produkty
Koss Porta PRO
849,00 CZK
Winter Stars
489,00 CZK
MX vs ATV: Alive
299,00 CZK
The Fight
299,00 CZK
PlayStation Eye
399,00 CZK

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy
Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny www.mygameworld.cz jsou
považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními
podmínkami a že s nimi souhlasí.

 

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí a
zaplacení objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění
veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, v
momentě jeho převzetí.

 

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu
www.mygameworld.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních
údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
Kupující odesláním objednávky zároveň prohlašuje, že je starší 18ti let a způsobilý k právním
úkonům.

 

Kupující v rámci zasílání zboží zpět firmě www.mygameworld.cz je povinen k tomuto účelu použít
adresu uvedenou níže v těchto obchodních podmínkách. Veškeré zpětné zasílání zboží nesmí býti
zatíženo dobírkou. Takovou zásilku nemůže prodávající převzít.
Prodávající je v případě nutnosti oprávněn změnit typ přepravy bez předchozího upozornění
odběratele. Cena za přepravu musí být však zachována.

 

Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné
Objednané zboží je, pokud to skladová pohotovost prodejce umožňuje, doručeno do 48 hodin
(pracovní dny) od obdržení objednávky. V případě, že zboží není skladem, bude toto zasláno
kupujícímu v momentě jeho naskladnění. Kupující bude do 48 hodin (pracovní dny) informován o
přibližné době dodání.

 

Prodávající může rozdělit vyřízení vícepoložkové objednávky do více zásilek a to dle možností
přepravních společností či skladových zásob. Kupující hradí poštovné a balné pouze u jedné zásilky
(vícenásobný počet zásilek spojený s prvotním doručením objednávky).
Zboží je odesíláno kupujícímu spediční službou PPL.
www.mygameworld.cz si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že se
vyskytnou nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník informován emailem,
nebo telefonicky.

 

www.mygameworld.cz si vyhrazuje plné právo nedodat zboží v rámci celé i dílčí části objednávky.
O případném nedodání zboží bude zákazník informován e-mailem, nebo telefonicky.
Reklamace
Platné reklamační podmínky jsou uvedeny ve zvláštním dokumentu pojmenovaném
"Reklamační řád".

 

Vrácení či výměna zboží
Kupující má právo vrátit zboží do čtrnácti dnů ode dne převzetí zásilky bez udání důvodu.
Současně se zaslaným zbožím a průvodním dopisem s vyjádřením je nutné předložit i příslušný
doklad o jeho nákupu (paragon, faktura, dodací list). Veškeré výměny či vrácení zboží budou vyřízeny
v souladu s právním řádem platným v ČR.
Pro uznání výměny či vrácení zboží je nutné doručit zboží do čtrnácti kalendářních dnů ode
dne převzetí prodávajícímu. Pro uznání výměny či vrácení nesmí předmětné zboží vykazovat známky
jakéhokoli použití a musí být vráceno v nepoškozeném originálním balení. V případě poškození
předmětného zboží nelze toto vrátit či vyměnit.
Při vrácení či výměně zboží hradí kupující veškeré náklady spojené s doručením zboží
prodávajícímu, při výměně i náklady spojené i s touto operací, eventuelně i vícenáklady a rozdíly cen.

 

Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v
den odeslání elektronické objednávky kupujícímu.
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení
obchodních a reklamačních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den
odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného, které není
součástí ceny objednaného zboží a platí se zvlášť) uvedenou v katalogu internetové prodejny
www.mygameworld.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou
objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že neníli
podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem,
zejména jeho ust. § 409 a násl..

 

Ochrana osobních dat zákazníků
Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, popř. IČO, DIČ atd.), která jsou
součástí objednávky nebo nám byla sdělena během registrace nového zákazníka jsou firmou
www.mygameworld.cz považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. www.mygameworld.cz tyto údaje
o zákaznících zásadně nesděluje třetím osobám, kromě těch které se přímo podílejí na vyřízení
objednávky zákazníka (banky, pošta či speditér apod.), a to pouze v nutném rozsahu.

 

Údaje o provozovateli e-shopu www.mygameworld.cz :

 

Jan Garai
provozovna a korespondenční adresa:
Vystrkov 33
396 01 Humpolec

IČ:72105003

IČ: CZ7603121515